Privacy statement van Herk Business Promotions

Van Herk Business Promotions B.V. (hierna VHBP) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en/of producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld, worden de persoonsgegevens doorgestuurd naar ons mailadres. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan er geen contact opgenomen worden of – in het geval van een email-inschrijving – informermatie worden verstrekt over onze activiteiten, diensten en/of producten.

Indien je een contact-/offerte-, sollicitatie- of email-inschrijvingsformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail – nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Van Herk Business Promotions hanteert daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 4 jaar
Offerteformulier Max. 4 jaar
Sollicitatieformulier Max. 3 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail Max. 4 jaar
Overige formulieren Max. 4 jaar
Klantgegevens Max. 6 jaar (na beëindiging relatie)

Beveiliging

Alle gegevens die je met VHBP uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Statische gegevens en Google Analytics

VHBP maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren & om advertenties via AdWords te analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten volgens de actuele AVG wetgeving.
U kunt het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie over hoe Google compliant is aan de AVG.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze  statische gegevens door VHBP nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door VHBP verzamelde gegevens worden zelf nooit aan derden verstrekt.

Hotjar

Periodiek zetten wij de tool Hotjar in om te kunnen zien hoe websitebezoekers onze website gebruiken & welke acties ze ondernemen. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn niet naar personen te herleiden.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (deze wijzigen regelmatig) om in te zien hoe zij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij periodiek geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en/of producten + aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming of op basis van klantenrelatie aan de lijst van abonnees toegevoegd. Iedere e-mail bevat een link waarmee u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of kunt afmelden. Het abonneebestand van ons emailsysteem wordt niet aan derden verstrekt.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden d.m.v. cookies en marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op (o.a.) andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van interesses. Als bezoeker krijg je mogelijk relevante advertenties te zien, aansluitend bij je surfgedrag op onze website. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar je persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waar nodig zijn we met organisaties of (particuliere) personen die gegevens van ons verwerken een verwerkersovereenkomst aangegaan. Daarnaast hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld die, evenals onze algemene voorwaarden, integraal onderdeel uit maak

Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Hierin staat tevens specifiek vermeld dat we vertrouwelijk om gaan met jouw persoonsgegevens en niet voor eigen gewin of andere doelen dan in de verwerkersovereenkomst staan, mogen verwerken.

Download hier onze Verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met VHBP hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit VHBP binnen 30 dagen  een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.
De gegeven toestemming voor cookies kun je zelf aanpassen, zoals te lezen is in ons cookiebeleid. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Van Herk Business Promotions B.V.
t.a.v. Kevin van Herk
Ambachtsherenwegeling 3
4421 GP Kapelle

Of mail naar hallo@vhbp.nl

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Wijzigingen privacy statement

VHBP behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 01-11-2021 & betreft versie 3.0

superkefjePrivacy Beleid AVG